Nationellt samarbete och internationella aktiviteter

För att kunna hjälpa till att driva utbildningen och studenternas situation framåt, behöver vi ibland titta på vad andra gör och låta oss inspireras. På denna sida har vi samlat de flesta sakerna vi engagerar oss på en nivå utanför fakulteten:

Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSiS)

LUR finns inte bara i Göteborg! De andra sex läkarprogrammen i Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro har motsvarande utbildningsbevakande organ. Vi träffas två gånger per termin: ett möte per år samordnas med den Nationella Grundutbildningsdagen (NatGU), ett möte är årsmöte. Lärosätena turas om att arrangera mötena, vilket innebär att ansvaret roterar; Göteborg arrangerar alltså OMSiS ungefär vartannat år.

De utbildningsbevakande organen vid de sju lärosätena skickar två personer var till varje möte. Även om namnet antyder att detta är ett möte för ordföranden, så brukar uppgiften att åka på OMSiS-möten ofta delegeras till ”OMSiS-ansvarig” och andra intresserade. Mötet är över en helg, och mottagande lärosätet bjuder alla på frukost, lunch och middag och en sovplats hos en annan student. På lördag kväll går vi ut och roar oss!

OMSiS är bland annat en nationell remissinstans i frågor som rör läkarutbildning, vilket innebär att vi fått svara på skrivelser från regeringen, senast rörande det sexåriga läkarprogrammet och bastjänstgöring (BT). Studentrepresentanter till nationella uppdrag kan även utses här.

OMSiS logotyp

Mötesdatum

Nu under 2019/2020 kommer OMSiS sammanträda:

  • 5-6:e oktober i Örebro
  • 23-24:e november i Lund (årsmöte)
  • 8-9:e februari i Umeå
  • 25-26 april i Göteborg!

Kontakt

Är du intresserad av OMSiS? Skriv till oss på lur@saks.gu.se, eller kontakta oss via sociala medier!

Vill du komma i kontakt med OMSiS generalsekreterare? Skriv till omsis.gs@gmail.com.

Association for Medical Education in Europe (AMEE)

LUR brukar även skicka tre personer från vårt arbetsutskott (AU) till den internationella läkarutbildningskonferensen AMEE. År 2019 skickade vi tre personer till AMEE i Wien (23-28:e augusti). Syftet är att få inspiration kring hur läkarutbildningen kan förbättras för studenterna.

Nationella grundutbildningsdagen (NatGU)

NatGU är ett nationellt möte där program- och kursansvariga från de olika lärosätena möts. Här finns även studentrepresentanter; LUR skickar två personer hit, de andra lärosätenas motsvarigheter till LUR gör oftast likadant.