Till dig som ny kursrepresentant

Välkommen till ditt nya uppdrag!

Välkommen till Läkarutbildningsrådet! Som kursrepresentant bidrar du till LUR med den närmsta kontakten till studenterna, och på så vis utgör du en av grunderna till verksamheten. 

Uppdraget som kursrepresentant utgörs i sin grund av:

  • Att arrangera klassens halvtimme med insamling av information inför kursnämnd och LUR-möten
  • Deltagande i kursnämndsmöten
  • Representation av din klass på LUR-möten.

Kursrepresentantuppdraget är ett utmärkt sätt att få en inblick av läkarutbildningsrådet och programmet vi bevakar, vilka arbetsgrupper och uppgifter som finns som man engagera sig i och att delta i ett forum och utbyte med studenter från alla terminer. På LUR-möten får kursrepresentanten även inblick i hur sin nuvarande kurs har sett ut tidigare, om det har skett förändringar över tid genom diskussion med äldrekursare. 

Allmänna tips
  • Att få en god överblick av hur utbildningsbevakning fungerar, vad man tycker själv är mest intressant och vad alla andra har för uppgifter tar tid och därför är det vara kursrepresentant under flera kurser. Många i arbetsutskottet har själva kommenterat att det tagit dem någon termin innan man känt att man begriper sig på allt.
  • Att engagera sig inom LUR innebär att man som student själv väljer hur tid och arbete man vill lägga. Man kan ha uppdrag som innebär möten 1-2 möten per månad eller flera möten under en och samma vecka. Som vald representant har man alltid rätt till giltig frånvaro, och kan ofta smidigt komma överens med kursledning/byta med kurskamrater för att få ihop ens studieschema med LUR-schemat. Dessutom är engagemang i arbetsgrupper arvoderat, vilket medför att utbildningsbevakning blir som en anställning med ersättning och ett CV-värt engagemang. Som läkarstudent är man tvungen att profilera sig för en framtida AT-tjänst och sommarvikariat, vilket medför att många forskar eller deltidsjobbar. Ett engagemang inom LUR ska man inte behöva se som att man väljer bort möjligheten att dryga ut studentkassan och en möjlighet att profilera sig. (Skumt formulerat men summan av kardemumman är att studenter inte ska känna att de engagerar sig i något som i början verkar svårförståeligt och lite torrt och samtidigt offrar möjligheten att deltidsarbeta och öka sina chanser för framtida anställning… tycker att det är bra om vi poängterar detta så att engagemang inte måste ses som en uppoffring av tid och möjlig inkomst)
  • Det är inte alltid som kursen schemalägger kursens halvtimma, i så fall får du be kursadministrationen om hjälp. Sedan uppmuntrar vi att du som kursrepresentant använder förslagsvis Google Forms eller ett anonymt Google Docs-dokument för åsiktsinsamling, gärna flera gånger under en lång kurs.
  • I det fall kursen inte kallar till kursnämndsmöte, skriv till kursledningen. 
  • Vi finns alltid i bakgrunden som stöd! Om kursen inte lyssnar på er, så kan vi driva frågan vidare.

Frågor? Skicka gärna ett meddelande till lur@saks.gu.se. Ansök även om medlemskap i vår slutna Facebook-grupp, som är en bra resurs för att komma i kontakt med gamla kursrepresentanter och AU!

För en strukturerad och mer ingående förklaring av uppdraget, vänligen läs här (LÄNK till Karls pdf)

Just nu håller vi på att försöka omforma kursrepresentantuppdraget till ett helterminsuppdrag. Exakt hur det kommer se ut diskuteras fortfarande.