LUR:s arbetsutskott

Arbetsutskottet (LUR-AU)

Läkarutbildningsrådet bevakar som bekant utbildningen på Läkarprogrammet. Det är en del av kårens lagstadgade uppdrag att bedriva utbildningsbevakning, arbetsutskottet (AU) är som en styrelse för rådet som organiserar dess verksamhet. Vi brukar vara ungefär fem-sju aktiva studenter i AU, med olika roller och funktioner.

Varför söka?

Att vara med i LUR är kul! Man lär känna några nya människor som man får arbeta med tillsammans i ett helt år, i samarbete med både akademi och resten av kåren. Du kommer främst att få träffa kårstyrelse, kurs- och programledning och medlemmar i de andra utbildningsråden. Man får en unik inblick i hur utbildningen fungerar och varför saker fungerar som de gör, samtidigt som vi har makten att påverka! Glöm inte heller att det är en bra merit att ha med sig på sitt CV, du kommer få med dig ett intyg på ditt engagemang! De flesta möten med akademin är arvoderade, vilket innebär en viss kompensation för ens arbetsinsats.

För att bli vald, rekommenderar vi att du börjar som kursrepresentant och går på några av våra möten. Det är ett bra sätt att upptäcka vad vi gör! Att ta på sig studentrepresentantsuppdrag är ett annat sätt att meritera sig.

Hur söker jag?

Arbetsutskottet väljs för perioden 1 juli-30 juni varje år. AU väljs inte av LUR, utan av kårfullmäktige (FUM) och nomineringar bereds av valberedningen under våren. Mer info kring hur detta går till kommer upp här närmare i tiden.

Om du har några frågor, kontakta oss på lur@saks.gu.se!

Sittande Arbetsutskott

  • Ordförande: Kajsa Engevall

    Vice ordförande: Andreas Bruhn

    Sekreterare: Patricia Derakshan

    Kassör: Mikael Tyrberg

    Övriga ledamöter: Miriam Petersson, Janita Halminen, Dagmara Cuszynska-Kruk & Hanna Ståby

Tidigare Arbetsutskott