Sjuksköterskeutbildningsrådet (SUR)

Om du vill vara med i SURs utbildningsbevakning, kontakta vår vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor!