Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsrad

Utbildningsråd

Apotekarutbildningsrådet (AUR)

Apotekarutbildningsrådet (AUR) – för dig som läser på apotekarprogrammet.

Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd (BUR)

Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd (BUR) – för dig som läser på BMA-programmet

Dietistutbildningsrådet (DiUR)

Dietistutbildningsrådet (DiUR) – för dig som läser på dietistprogrammet.

Doktorandrådet (DoR)

Doktorandrådet (DoR) – för dig som är forskarstuderande

Utbildningsrådet för masterprogrammen i folkhälsa och global hälsa (ECoPGH)

Utbildningsrådet för masterprogrammen i folkhälsa och global hälsa (ECoPGH) – för dig som läser MPH eller MGH

Arbetsterapeuts- och fysioterapeutiska utbildningsrådet (FatUR)

Arbetsterapeuts- och fysioterapeutiska utbildningsrådet (FatUR) – för dig som läser på arbetsterapeuts- eller fysioterapiprogrammet.

Logoped- och audionomutbildningsrådet (LoudUR)

Logoped- och audionomutbildningsrådet (LoudUR) – för dig som läser på logoped- eller audionomprogrammet.

Läkarutbildningsrådet (LUR)

Läkarutbildningsrådet (LUR) – för dig som läser på läkarprogrammet.

Odontologiska utbildningsrådet (OUR)

Odontologiska utbildningsrådet (OUR) – för dig som läser till tandläkare, tandtekniker eller tandhygienist.

Sjuksköterskeutbildningsrådet (SUR)

Sjuksköterskeutbildningsrådet (SUR) – för dig som läser till sjuksköterska eller röntgensjuksköterska.

Sjukhusfysiker Utbildningsrådet (SfUR)

Sjukhusfysiker Utbildningsrådet (SfUR) – för dig som läser till sjukhusfysiker.