Friluftsutskottet – FrilU

Sahlgrenska Akademins friluftsutskott FrilU är ett utskott som skapades i syfte att få in mer naturliv i vardagen för studenter vid Sahlgrenska Akademin. Vi anordnar event där alla är välkomna. Vad vi gör under eventen varierar. Det kan vara allt från korvgrillning till mer rejäla utflykter som exempelvis vandringar. Följ oss på Facebook eller Instagram – FrilU – för mer information om kommande event!