IRIS

Vad betyder IRIS?
Individens rättigheter i studierna – varje individ har rättigheter under sin studietid och det är vårt fokus. Vi också har kontakt med stödresurser för studenter som drabbas av diskriminering.

Vem är vi?
IRIS består av studenter som läser vid Sahlgrenska akademin och bryr sig om jämlikhetsfrågor.  Vi är uppmärksamma hur vi kan skydda/hjälpa andra studenter och sedan utöva påverkansarbete på akademin.

Aktuella länkar:

 

1595096_icon_iris_v1_png

Vilka är diskrimineringsgrunderna?

De finns sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagstiftningen:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Önskelista för händelser under 20/21:

Likabehandlingslördagar

Hitta en kassör!

Black Lives Matter event

Högtider event

Integritet event

West Pride 2021

Copenhagen 2021 – WorldPride & Eurogames

Dag och tid

Varje lördag

November 2020

Veckor 40-43

Veckor 44, 46, 48, 50-53, 15

VT21

Juni 2021

12-22 august 2021

Alla event under pandemin kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilken innebär att de kan komma att ställas in.