Studenter i Forskning (SiF)

SIF

Studenter i Forskning (SiF) är ursprungligen en ideell förening som anslutit sig till Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS). SiFs mål är att motivera och intressera studenter till att forska, samt fungera som brygga mellan studenter, handledaren, och forskningsmöjligheter. Vi arbetar för samtliga utbildningsprogram på Sahlgrenska akademin, och vår vision är att fler studenter ska intressera sig och aktivt engagera sig inom forskning. Detta för att vi tror på att studenter kan gagnas av tidig, integrerad forskningserfarenhet oavsett framtida yrke, och att även forskningsverksamheten kan dra nytta av studenters perspektiv och entusiastiskt arbete.

Vi organiserar diverse forskningsaktiviteter som är avsedda för att ge både inblick i lokala forskningsgrupper, samt uppmuntra vetenskaplig diskurs bland studenter. SiF organiserar även lunchföreläsningar där vi är värd för forskare från både GU och utanför universitetet, rundvandringar på laboratorier, samt forskningsseminarier där studenterna har möjlighet att presentera egen forskning. Forskningsintresset bland studenter är för närvarande högt och fortsätter att öka, och vi arbetar kontinuerligt med att hitta intresserade forskare att handleda studenter. Forskare uppmanas att delta i vår handledaredatabas.

Håll utkik för vår posters omkring universitet samt följ oss på Facebook för att se vilka aktiviteter som är på gång!

Ni når oss via e-mail: sif@saks.gu.se
Facebook: SiF Studenter i Forskning
Diskussionsgrupp för forskare och forskningsintresserad: SiF forskare & vänner

Forskning är utveckling!

Hälsningar,
Styrelsen för Studenter i Forskning