Bli medlem!

Helårsmedlemskap*
gäller innevarande och nästkommande termin

Terminsmedlemskap*
gäller innevarande termin

200 kr

120 kr

* Tänk på att helårs- och terminsmedlemskap gäller till och med sista februari respektive sista september. Notera också att vissa medlemsförmåner kräver helårsmedlemskap. Samtliga medlemskap går att köpa som kårmedlem (för studerande vid Sahlgrenska akademin) eller stödmedlem (för icke-studerande vid Sahlgrenska akademin).

Sahlgrenska akademins Studentkår är studentkåren för dig och alla andra studenter som pluggar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tillsammans utgör vi en stark påverkansfaktor på Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.

Vi driver de frågor som våra medlemmar vill att vi ska driva och arbetar ständigt för att förbättra situationen och utbildningen för dig som student. Vi arbetar för hög utbildningskvalitet och tar strid för dina rättigheter. Har du problem eller råkat illa ut i utbildningen har du möjlighet att söka dig till oss för högskolejuridisk hjälp och rådgivning.

Det sociala livet är viktigt. Vi är övertygade om att den student som har lär känna många andra studenter och har ett socialt liv vid sidan av studierna också lyckas bättre i sina studier. Därför har vi tolv råd, femton utskott och fyra corpser, för att du ska kunna hitta det som passar dig allra bäst.