Bli medlem!

Helårsmedlemskap*
gäller innevarande och nästkommande termin

Terminsmedlemskap*
gäller innevarande termin

200 kr

120 kr

* Tänk på att vi byter termin i medlemssystemet varje december respektive juni. Mecenatkortet gäller till september respektive februari, för att ha en giltig kårlegitimation över terminsskiftet behöver du alltså förnya ditt medlemskap i januari eller juli beroende på när du köpt ditt medlemskap förra gången. Det går så klart bra att förnya sitt medlemskap när som helst på året men ha då terminsskiftena i beaktning. Samtliga medlemskap går att köpa som kårmedlem (för studerande vid Sahlgrenska akademin) eller stödmedlem (för icke-studerande vid Sahlgrenska akademin).

Sahlgrenska akademins Studentkår är studentkåren för dig och alla andra studenter som pluggar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Tillsammans utgör vi en stark påverkansfaktor på Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.

Vi driver de frågor som våra medlemmar vill att vi ska driva och arbetar ständigt för att förbättra situationen och utbildningen för dig som student. Vi arbetar för hög utbildningskvalitet och tar strid för dina rättigheter. Har du problem eller råkat illa ut i utbildningen har du möjlighet att söka dig till oss för högskolejuridisk hjälp och rådgivning.

Det sociala livet är viktigt. Vi är övertygade om att den student som har lär känna många andra studenter och har ett socialt liv vid sidan av studierna också lyckas bättre i sina studier. Därför har vi tolv råd, femton utskott och fyra corpser, för att du ska kunna hitta det som passar dig allra bäst.

Medlemsvilkor:
1. Vi brukar endast göra återbetalningar på påbörjade medlemskap om betalningen dragits dubbelt, om du råkat betala olika avier för samma termin/år, om du hoppar av din utbildning tidigt på terminen eller om du råkat gå med i fel studentkår. Alla ärenden prövas dock individuellt. 

2. Du behöver inte ha ett svenskt personnummer för att bli medlem hos oss men då behöver du bli inlagd manuellt av en administratör. Om du dock önskar Mecenatkort/kårleg måste du ha ett personnummer eller ett s.k. “T-nummer”. 

3. Du har rätt att när som du önskar få en utskrift på vilka personuppgifter vi har om dig i vårt medlemssystem samt rätt att begära att vi raderar dig helt från systemet. Då återbetalas dock inte påbörjad medlemsperiod. Tänk också på att detta kan påverka dina möjligheter att söka vissa av våra stipendier. 

4. Du måste studera vid ett program eller en kurs som ges av Sahlgrenska akademin (inte som bara fysiskt är förlagd på vårt campus) för att kunna vara fullvärdig medlem. D.v.s ha rätt till extra kö-tid hos SGS och få studentrabatter via Mecenat. För att delta på våra sociala evenemang och för att handla för halva priset i vår shop så krävs dock endast att du är stödmedlem, om inte annat anges i evenemanget.