Hoppa till huvudinnehåll

Apotekarutbildningsrådet (AUR)

AUR, Apotekarutbildningsrådet, är apotekarstudenternas utbildningsforum. Vår uppgift är att bevaka utbildningen och se till att den håller en så hög nivå som möjligt.

Detta görs genom våra kursrepresentanter som väljs av varje årskurs. De träffar kursledarna under och efter varje kurs och diskuterar vad som är bra och vad som kan göras bättre. De följer även upp kursvärderingar och ser till att förbättringar sker. Arbetet har bland annat lett till byte av kursbok, införande av datorövningar och bättre upplägg av vissa kurser. Varje månad träffas alla kursrepresentanter och diskuterar vad som händer, då tas även mer övergripande frågor upp. Alla studenter på apotekarprogrammet har rätt att närvara på dessa möten.

AUR utser även studentrepresentanter till utbildningskommittén för farmaceutisk utbildning och biokemi. Det är där programövergripande frågor behandlas för apotekarprogrammet, till exempel hur programmet ska skötas och vilka kurser som ska ingå.

Kontakt
Har du synpunkter på kursen du läser nu eller utbildningen i stort, är det något som inte fungerar som det ska eller är det något du undrar över? Ta kontakt med ordförande i AUR eller prata med din kursrepresentant.

Kursnämndsmall
Denna mall är ett förslag till underlag för kursnämnder på apotekarprogrammet. Mallen kan med fördel gås igenom av både kursrepresentant och kursansvarig för att markera sådana punkter som kan vara av värde att diskutera. Mallen kan även användas som grund för minnesanteckningar..