Hoppa till huvudinnehåll

Logoped- och audionomutbildningsrådet (LoudUR)

LoudUR är logoped- och audionomstudenternas organ inom SAKS med ansvar för utbildningsbevakning. Rådet består av två-tre representanter från varje årskurs, tre av dessa är förtroendevalda; ordförande, sekreterare och kassör. Kursrepresentanterna för vidare frågor, önskemål och funderingar från sin kurs till våra möten. Rådet har möte fyra gånger per termin.

Efter varje möte publiceras relevant relevant information kring LoudUR:s arbete, SAKS och utbildningarna på vår Facebook-grupp LoudURs vänner. LoudUR finns representerade på olika nivåer inom SAKS och GU och kan på så sätt föra våra åsikter och idéer vidare. Förutom studiebevakning kan LoudUR fungera som ett nätverk och initiativtagare för projekt som ligger i våra studenters intresse. En mycket uppskattad workshop, som under flera år anordnats av studenter på logoped- och audionomprogrammet i samarbete med LoudUR, är den i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) där studenter fått möjlighet att lära sig grundläggande teckenkommunikation.

Alla studenter är välkomna att delta på våra möten!

Om du känner att något på din kurs/termin behöver tas upp, om du vill engagera dig inom utbildningsbevakning eller bara vill komma i kontakt med oss, skicka oss ett mail Gå med i gruppen LoudURs vänner på Facebook för att för att få uppdateringar om vårt arbete och komma i kontakt med andra studenter på logoped och audionomprogrammet!