Hoppa till huvudinnehåll

Odontologiska utbildningsrådet (OUR)

VILKA ÄR OUR?

Odontologiska utbildningsrådet (OUR) är studentkårens utbildningsbevakande organ på Odontologen.
OUR består av kursrepresentanter från varje termin och ett av SAKS förtroendevalda arbetsutskott, som fungerar som rådets styrelse.

 

HUR OFTA ÄR DET MÖTEN?

Vi har möten fyra gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som berör utbildningen, t.ex. problem som kan ha uppstått på olika kurser, hur det programmen ska se ut och vår arbetsmiljö.

 

VEM FÅR DELTA?

Alla som läser på Tandläkar-, Tandhygienist- och Tandteknikerprogrammet har närvarorätt på mötena.

Är du intresserad av att bli ledamot och därigenom även få rösträtt på mötena, eller om du vill närvara på ett möte, mailar du en intresseanmälan till oss. Mötena är öppna möten, alla får komma.

 

HUR KAN VI PÅVERKA?

Genom att vi tillsammans möts, diskuterar och utvärderar kan vi skapa möjlighet till förändring i vår utbildning och jobba mot detta. Därför är det så fantastiskt att vi är så många engagerade studenter som vill skapa förbättring, TILLSAMMANS!

Vi väljer och samordnar även studentrepresentanter, som representerar studenterna i viktiga arbetsgrupper och kommittéer inom akademin – på så sätt har vi mycket inflytande över vår utbildning och studietid!

 

FÖRTROENDEVALDA 20/21

Ordförande: Sophia Torstensson
Vice ordförande: Alice Rundqvist
Sekreterare: Stefan Lindestaf
Kassör: Katrin Björnelin

Ledamot,
Sociala medier: Linn Holm

Ledamot,
Odontologens Hedersmedalj: Tabarak Al-Tatooz

 

VAD GÖR DU OM DU STÖTER PÅ PROBLEM UNDER UTBILDNINGEN?

Nedan ser du en delegationsordning, dvs. vilken ordning du ska beröra problem som dyker upp.

Börja alltid med din ansvariga lärare. Om du inte får hjälp på den vägen så vandrar du vidare i ordningen du ser nedan.

Tänk på att om du berör problemet högre upp i delegationsordningen på direkten, kommer problemet att bollas tillbaka, delegationsordningen måste följas.

Vi i OUR hjälper dig mer än gärna om du känner att du behöver stöttning i hur du kan gå tillväga vid en problem. Hör av dig till oss!